به دلیل تظاهر اتی که در یکسال اخیر در ترکیه اتفاق افتاد این سوال توسط برخی از مشتریان ما پرسیده شد. این تظاهرات در قسمت های مرکزی و قدیمی استانبول اتفاق افتاد و در مدت زمان بسیار کوتاهی پایان یافت. ما به طور قطع به شما اطمینان می دهیم که استانبول شهر بسیار امنی می باشد و یکی از مقاصد جذاب توریستی در دنیا می باشد.