یکی از مهم ترین خدماتی که ما در شرکت TESKEEN ارائه می دهیم تور بازدید از پروژه جهت خرید ملک است. ما این خدمت را دردسترس تمامی مشتریان خود جهت بازدید از امالک و پروژه های مناسب به صورت رایگان قرار خواهیم داد. هر تور بازدید منحصر به فرد بوده و به گونه ای برگزار می گردد که پاسخگوی نیاز مشتریان باشد. این تور تمامی گزینه های مناسب و نزدیک به سلیقه شما را پوشش خواهد داد تا در نهایت شما بتوانید بهترین گزینه ممکن را انتخاب بفرمایید.