هزینه مشاعات با توجه به نوع هر پروژه متفاوت می باشد. طبیعتا پروژه هایی با امکانات بیشتر هزینه مراقبت و نگهداری باالتری دارند. در هر صورت در مقایسه با بقیه شهر ها مانند دبی هزینه های نگهداری از ساختمان در استانبول بسیار منطقی تراست. به طور میانگین هزینه مشاعات در حدود 5.1 دالر در هر متر مربع است. به عنوان مثال برای یک آپارتمان صد متریدو اتاق خوابه شما بایستی مبلغی در حدود 100 دالر ماهانه به مدیریت ساختمان پرداخت کنید.