استانبول به دلیل داشتن چهار فصل یکی از خوش شانس ترین شهرهای دنیا می باشد. آب و هوای استانبول نسخه خنک تری از آب و هوای مدیترانه ای می باشد. بهاری بسیار دلنشین، تابستانی فوق العاده با دمای حداکثر 30-35 درجه سانتی گراد، پاییزی مالیم با آسمان آبی و زمستانی بارانی با دمای حدود 5 درجه سانتی گراد.