دولت ترکیه می خواهد مالیات بر خرید را برای کسانی که از خارج از کشور موبایل خریداری می کند اعمال کند، بنابراین موبایل شما بعد از دو هفته از گذاشتن سیم کارت ترک در آن مسدود خواهد شد. برای فعال سازی آن شما نیاز دارید که مبلغ 130 لیر به اداره مالیات پرداخت کنید و سپس این رسید را به اداره مخابرات برده م سیم کارت را خریداری کنید.